Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
VINDEC CO., LTD
: 31/21 Đình Thôn, X.Mỹ Đình, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội
: 0462930502
Email
info.vindec@gmail.com
Lượng Truy Cập
 

Van 1 Chiều KITZ » Check Valve KITZ, Van 1 Chiều KITZ

Giá vui lòng Lh

Check Valve KITZ, Van 1 Chiều KITZ

Check Valve KITZ, Van 1 Chiều KITZ

Check Valve KITZ 10FCO 1-1/2" 1-1/2" 10FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 10FCO 3" 3" 10FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 10FCO 4" 4" 10FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 10FW 10" 10" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 12" 12" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 16" 16" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 2" 2" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 2-1/2" 2-1/2" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 3" 3" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 4" 4" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 5" 5" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 6" 6" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10FW 8" 8" 10K WAFER DP CHECK FC200/BC 6, NBR
Check Valve KITZ 10SF 1" 1" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SF 1-1/2" 1-1/2" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SF 1-1/4" 1-1/4" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SF 1/2" 1/2" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SF 2" 2" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SF 3/4" 3/4" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SFBF 3/4" 3/4" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SNB 1/2" 1/2" JIS 10K LIFT CHECK FCD-S/SUS403
Check Valve KITZ 10SRB 3" 3" 10KRF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 10SWU 12" 12" 10K WAFER DP CHECK FCD-S, NBR
Check Valve KITZ 10SWU 18" 18" 10K WAFER DP CHECK FCD-S, NBR
Check Valve KITZ 10SWU 2" 2" 10K WAFER DP CHECK FCD-S, NBR
Check Valve KITZ 10SWU 3" 3" 10K WAFER DP CHECK FCD-S, NBR
Check Valve KITZ 10SWU 8" 8" 10K WAFER DP CHECK FCD-S, NBR
Check Valve KITZ 10UOA 1-1/2" 1-1/2" 10RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 125FCO 10" 10" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 2" 2" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 2-1/2" 2-1/2" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 3" 3" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 4" 4" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 5" 5" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 6" 6" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCO 8" 8" 125FF SW CHECK A126 CL B/B62
Check Valve KITZ 125FCOS 2" 2" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 125FCOS 2-1/2" 2-1/2" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 125FCOS 3" 3" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 125FCOS 4" 4" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 125FCOS 6" 6" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 125FCOS 8" 8" 125FF SW CHECK A126 CL B/13% CR
Check Valve KITZ 1500SCOS 2" 2" 1500RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 1500SCOSCLY 12" 12" 1500 RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 1500SCOSCLY 2" 2" 1500 RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCO 2-1/2" 2-1/2" 150RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 150SCO 6" 6" 150RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 150SCOS 1-1/2" 1-1/2" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 10" 10" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 12" 12" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 14" 14" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 2" 2" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 2-1/2" 2-1/2" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 20" 20" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 3" 3" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 4" 4" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 6" 6" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOS 8" 8" 150RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 150SCOSY 10" 10" 150RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCOSY 12" 12" 150RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCOSY 2" 2" 150RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCOSY 4" 4" 150RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCOSY 6" 6" 150RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 150SCOSYM 8" 8" 150RF SW CHECK WCB/316HF
Check Valve KITZ 150SRB 1-1/2" 1-1/2" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 2" 2" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 2-1/2" 2-1/2" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 3" 3" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 4" 4" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 5" 5" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 6" 6" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150SRB 8" 8" 150RF SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 150UNA 1" 1" 150RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UNA 1-1/2" 1-1/2" 150RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UNA 1/2" 1/2" 150RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UNA 3/4" 3/4" 150RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UNAM 1" 1" 150RF LIFT CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UNAM 1-1/2" 1-1/2" 150RF LIFT CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UNAM 1/2" 1/2" 150RF LIFT CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UNAM 3/4" 3/4" 150RF LIFT CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOA 1-1/2" 1-1/2" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 2" 2" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 2-1/2" 2-1/2" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 3" 3" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 4" 4" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 5" 5" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 6" 6" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOA 8" 8" 150RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 150UOAM 1-1/2" 1-1/2" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 10" 10" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 12" 12" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 2" 2" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 2-1/2" 2-1/2" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 3" 3" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 4" 4" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 5" 5" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 6" 6" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 150UOAM 8" 8" 150RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 20SN 1-1/2" 1-1/2" JIS 20K LIFT CHECK FCD-S/SCS 13A, HF
Check Valve KITZ 20SN 2" 2" JIS 20K LIFT CHECK FCD-S/SCS 13A, HF
Check Valve KITZ 20SOB 2" 2" 20K SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 20SOB 2-1/2" 2-1/2" 20K SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 20SOB 3" 3" 20K SW CHECK FCD-S/13% CR
Check Valve KITZ 300SCO 1-1/2" 1-1/2" 300RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 300SCO 4" 4" 300RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 300SCO 6" 6" 300RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 300SCOS 1-1/2" 1-1/2" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 10" 10" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 12" 12" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 16" 16" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 2" 2" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 2-1/2" 2-1/2" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 3" 3" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 4" 4" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 6" 6" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOS 8" 8" 300RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 300SCOSY 8" 8" 300RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 300UNA 1" 1" 300RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UNA 1/2" 1/2" 300RF LIFT CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UNAM 1" 1" 300RF LIFT CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOA 2" 2" 300RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UOA 2-1/2" 2-1/2" 300RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UOA 4" 4" 300RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UOA 8" 8" 300RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 300UOAM 1-1/2" 1-1/2" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 10" 10" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 12" 12" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 2" 2" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 2-1/2" 2-1/2" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 3" 3" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 4" 4" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 6" 6" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 300UOAM 8" 8" 300RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600SCO 2" 2" 600RF SW CHECK WCB/F6
Check Valve KITZ 600SCOS 2" 2" 600RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 600SCOS 2-1/2" 2-1/2" 600RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 600SCOS 3" 3" 600RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 600SCOS 4" 4" 600RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 600SCOS 6" 6" 600RF SW CHECK WCB/F6HFS
Check Valve KITZ 600SCOSY 12" 12" 600RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 600SCOSY 2" 2" 600RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 600SCOSY 3" 3" 600RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 600SCOSY 4" 4" 600RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 600SCOSY 8" 8" 600RF SW CHECK WCB/F6HF
Check Valve KITZ 600UOA 1/2" 1/2" 300RF SW CHECK CF8/SS304
Check Valve KITZ 600UOAM 1" 1" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600UOAM 1-1/2" 1-1/2" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600UOAM 2" 2" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600UOAM 3/4" 3/4" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600UOAM 6" 6" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ 600UOAM 8" 8" 600RF SW CHECK CF8M/SS316
Check Valve KITZ AK150UOM 1" 1" CL150 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK150UOM 1-1/2" 1-1/2" CL150 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK150UOM 1/2" 1/2" CL150 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK150UOM 2" 2" CL150 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK150UOM 3/4" 3/4" CL150 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK150YR 1" 1" CL150 Y-PATTERN SW CHECK BRASS
Check Valve KITZ AK300UOM 1" 1" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK300UOM 1-1/2" 1-1/2" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK300UOM 1/2" 1/2" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK300UOM 2" 2" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AK300UOM 3/4" 3/4" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ AKR 1" 1" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ AKR 2" 2" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ AW300UOM 1/2" 1/2" CL300 SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ F 1" 1" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 1-1/2" 1-1/2" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 1-1/4" 1-1/4" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 1/2" 1/2" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 2" 2" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 2-1/2" 2-1/2" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 3" 3" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 3/4" 3/4" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ F 3/8" 3/8" CL150 LIFT CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 1" 1" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 1-1/2" 1-1/2" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 1-1/4" 1-1/4" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 1/2" 1/2" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 2" 2" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 2-1/2" 2-1/2" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 3" 3" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 3/4" 3/4" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 3/8" 3/8" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ R 4" 4" CL125 SW CHECK BRONZE
Check Valve KITZ UO 1" 1" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UO 1-1/2" 1-1/2" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UO 1-1/4" 1-1/4" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UO 1/2" 1/2" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UO 2" 2" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UO 3/4" 3/4" JIS 10K SW CHECK SCS13A/SCS13A
Check Valve KITZ UOM 2" 2" JIS 10K SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ UOM 3" 3" JIS 10K SW CHECK SCS14A/SCS14A
Check Valve KITZ VN 1" 1" CL10K LI CHECK PVC
Check Valve KITZ VN 1-1/2" 1-1/2" CL10K LI CHECK PVC
Check Valve KITZ VN 1/2" 1/2" CL10K LI CHECK PVC
Check Valve KITZ VN 2" 2" CL10K LI CHECK PVC

Read More:


Gioăng Không Amiang TOMBO | Gioăng Không Amiang VALQUA | Gioăng Không Amiang TEADIT​ | Gioăng Chì​ | Tấm TEFLON PTFE | Cao Su Chịu Dầu​ | Gioăng Chịu Nhiệt Không Amiang | Gioăng Kim Loại​ | Băng Tan Cao Su Non | Dây Tết Chèn Bơm Van | Băng Vải Amiang | Bông Gốm Thủy Tinh | Cao Su Chịu Hóa Chất |
 

Liên quan

Van 1 Chiều KITZ, INOX Đồng Gang Thép
Giá vui lòng Lh

Van 1 Chiều KITZ, INOX Đồng Gang Thép

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: (084) 24 6293 0502
E-Mail
E: info.vindec@gmail.com
Share

vindec

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: (084) 24 6293 0502

E-mail: info@vindec.vn
E-mail: info.vindec@gmail.com

 

VPGD HÀ NỘI: Số 11, Ngõ 139 Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Mã số thuế: 0106335951 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp ngày: 16/10/2013
 
HỒ CHÍ MINH: Số 90/63 Đường Trần Văn Ơn,P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM
  Mobile: 0975 207 968
  vancongnghiepkitz van buom van bi van hoi van van an toan van giam ap van c