Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
VINDEC CO., LTD
: 31/21 Đình Thôn, X.Mỹ Đình, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội
: 0462930502
Email
info.vindec@gmail.com
Lượng Truy Cập
 

Van Cửa KITZ » Gate Valve KITZ, Van Cửa Cổng KITZ

Giá vui lòng Lh

Gate Valve KITZ, Van Cửa Cổng KITZ

Gate Valve KITZ, Van Cửa Cổng KITZ

Gate Valve KITZ 10FCHI 4" 4" 10KFF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 10FCWI 1-1/2" 1-1/2" 10KFF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 10FCWI 3" 3" 10KFF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 10SM 1" 1" JIS 10K GATE FCD-S/BC 6
Gate Valve KITZ 10SM 1-1/2" 1-1/2" JIS 10K GATE FCD-S/BC 6
Gate Valve KITZ 10SM 1/2" 1/2" JIS 10K GATE FCD-S/BC 6
Gate Valve KITZ 10SM 3/4" 3/4" JIS 10K GATE FCD-S/BC 6
Gate Valve KITZ 10SMB 1" 1" JIS 10K GATE FCD-S/BC 6
Gate Valve KITZ 10SMB 1-1/2" 1-1/2" JIS 10K GATE FCD-S/BC 6
Gate Valve KITZ 10SMB 1/2" 1/2" JIS 10K GATE FCD-S/BC 6
Gate Valve KITZ 10SMB 3/4" 3/4" JIS 10K GATE FCD-S/BC 6
Gate Valve KITZ 10SMBF 1" 1" JIS 10K GATE FCD-S/BC 6
Gate Valve KITZ 10SMBF 1-1/4" 1-1/4" JIS 10K GATE FCD-S/BC 6
Gate Valve KITZ 10SMBF 2" 2" JIS 10K GATE FCD-S/BC 6
Gate Valve KITZ 10SMBO 2" 2" 10KFF GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 10SMS 1" 1" JIS 10K GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 10SMS 1-1/2" 1-1/2" JIS 10K GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 10SMS 1/2" 1/2" JIS 10K GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 10SMS 2" 2" JIS 10K GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 10SMS 3/4" 3/4" JIS 10K GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 125FCL 10" 10" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCL 12" 12" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCL 14" 14" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCL 2" 2" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCL 2-1/2" 2-1/2" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCL 3" 3" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCL 4" 4" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCL 5" 5" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCL 6" 6" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCL 8" 8" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCLS 10" 10" 125FF GATE A126 CL B/13% CR
Gate Valve KITZ 125FCLS 12" 12" 125FF GATE A126 CL B/13% CR
Gate Valve KITZ 125FCLS 2" 2" 125FF GATE A126 CL B/13% CR
Gate Valve KITZ 125FCLS 2-1/2" 2-1/2" 125FF GATE A126 CL B/13% CR
Gate Valve KITZ 125FCLS 3" 3" 125FF GATE A126 CL B/13% CR
Gate Valve KITZ 125FCLS 4" 4" 125FF GATE A126 CL B/13% CR
Gate Valve KITZ 125FCLS 5" 5" 125FF GATE A126 CL B/13% CR
Gate Valve KITZ 125FCLS 6" 6" 125FF GATE A126 CL B/13% CR
Gate Valve KITZ 125FCLS 8" 8" 125FF GATE A126 CL B/13% CR
Gate Valve KITZ 125FCWI 10" 10" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCWI 12" 12" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCWI 2" 2" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCWI 2-1/2" 2-1/2" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCWI 3" 3" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCWI 3" 3" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCWI 4" 4" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCWI 4" 4" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCWI 5" 5" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCWI 6" 6" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 125FCWI 8" 8" 125FF GATE A126 CL B/B62
Gate Valve KITZ 150SCL 12" 12" 150RF GATE, BB WCB/F6
Gate Valve KITZ 150SCL 6" 6" 150RF GATE, BB WCB/F6
Gate Valve KITZ 150SCLB 2" 2" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLB 6" 6" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 10" 10" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 12" 12" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 14" 14" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 16" 16" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 18" 18" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 2" 2" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 2-1/2" 2-1/2" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 24" 24" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 3" 3" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 4" 4" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 5" 5" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 6" 6" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLS 8" 8" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLSBL 6" 6" 150RF GATE, BB LCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 150SCLSCL 2" 2" 150RF GATE, BB A352 LCC/316HF
Gate Valve KITZ 150SCLSCLY 10" 10" 150RF GATE, BB LCC/316, HF
Gate Valve KITZ 150SCLSCLY 12" 12" 150RF GATE, BB LCC/316, HF
Gate Valve KITZ 150SCLSCLY 2" 2" 150RF GATE, BB LCC/316, HF
Gate Valve KITZ 150SCLSCLY 3" 3" 150RF GATE, BB LCC/316, HF
Gate Valve KITZ 150SCLSCLY 4" 4" 150RF GATE, BB LCC/316, HF
Gate Valve KITZ 150SCLSCLY 6" 6" 150RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 150SCLSCLY 8" 8" 150RF GATE, BB LCC/316, HF
Gate Valve KITZ 150SCLSM 16" 16" 150RF GATE, BB WCB/SS316HFS,BARE-STEM
Gate Valve KITZ 150SCLSM 18" 18" 150RF GATE, BB WCB/SS316HFS,BARE-STEM
Gate Valve KITZ 150SCLSY 10" 10" 150RF GATE, BB WCB/F6HF
Gate Valve KITZ 150SCLSY 12" 12" 150RF GATE, BB WCB/F6HF
Gate Valve KITZ 150SCLSY 2" 2" 150RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ 150SCLSY 3" 3" 150RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ 150SCLSY 4" 4" 150RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ 150SCLSY 6" 6" 150RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ 150SCLSY 8" 8" 150RF GATE, BB WCB/F6HF
Gate Valve KITZ 150SCLSYM 3" 3" 150RF GATE, BB WCB/316HF/NACE
Gate Valve KITZ 150SCLSYM 4" 4" 150RF GATE, BB WCB/316HF/NACE
Gate Valve KITZ 150SCLXCLY 6" 6" 150RF GATE, BB LCC/316, HF
Gate Valve KITZ 150SMBO 12" 12" 150RF GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 150SMBO 2" 2" 150RF GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 150SMBO 2-1/2" 2-1/2" 150RF GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 150SMBO 3" 3" 150RF GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 150SMBO 4" 4" 150RF GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 150SMBO 5" 5" 150RF GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 150SMBO 6" 6" 150RF GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 150SMBO 8" 8" 150RF GATE FCD-S/SUS403
Gate Valve KITZ 150UMA 1" 1" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 1-1/2" 1-1/2" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 1/2" 1/2" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 10" 10" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 12" 12" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 2" 2" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 2-1/2" 2-1/2" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 3" 3" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 3/4" 3/4" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 4" 4" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 5" 5" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 6" 6" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMA 8" 8" 150RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 150UMAM 1" 1" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 1-1/2" 1-1/2" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 1/2" 1/2" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 10" 10" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 12" 12" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 14" 14" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 2" 2" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 2-1/2" 2-1/2" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 3" 3" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 3/4" 3/4" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 4" 4" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 5" 5" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 6" 6" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMAM 8" 8" 150RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 150UMCCB 2" 2" 150RF GATE, BB CF8C/SS321
Gate Valve KITZ 150UMCCB 3" 3" 150RF GATE, BB CF8C/SS321
Gate Valve KITZ 300SCL 2-1/2" 2-1/2" 300RF GATE, BB WCB/F6
Gate Valve KITZ 300SCLS 10" 10" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 300SCLS 12" 12" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 300SCLS 14" 14" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 300SCLS 16" 16" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 300SCLS 2" 2" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 300SCLS 2-1/2" 2-1/2" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 300SCLS 20" 20" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 300SCLS 3" 3" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 300SCLS 4" 4" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 300SCLS 6" 6" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 300SCLS 8" 8" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 300SCLS5CY 6" 6" 300RF GATE, BB C5/F6HF
Gate Valve KITZ 300SCLSCLY 10" 10" 300RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 300SCLSCLY 12" 12" 300RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 300SCLSCLY 2" 2" 300RF GATE, BB A352 LCC/316HF
Gate Valve KITZ 300SCLSCLY 3" 3" 300RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 300SCLSCLY 4" 4" 300RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 300SCLSCLY 6" 6" 300RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 300SCLSCLY 8" 8" 300RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 300SCLSY 10" 10" 300RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ 300SCLSY 16" 16" 300RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ 300SCLSY 2" 2" 300RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ 300SCLSY 3" 3" 300RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ 300SCLSY 4" 4" 300RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ 300SCLSY 8" 8" 300RF GATE, BB WCB/F6HF
Gate Valve KITZ 300SCLSYM 10" 10" 300RF GATE, BB WCB/SS316HF
Gate Valve KITZ 300SCLSYM 16" 16" 300RF GATE, BB WCB/SS316HF
Gate Valve KITZ 300SCLSYM 20" 20" 300RF GATE, BB WCB/SS316HF
Gate Valve KITZ 300SCLSYM 8" 8" 300RF GATE, BB WCB/316HF/NACE
Gate Valve KITZ 300UMA 5" 5" 300RF GATE, BB CF8/SS304
Gate Valve KITZ 300UMAM 1" 1" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 1-1/2" 1-1/2" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 1/2" 1/2" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 10" 10" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 12" 12" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 2" 2" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 2-1/2" 2-1/2" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 3" 3" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 3/4" 3/4" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 4" 4" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 5" 5" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 6" 6" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMAM 8" 8" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 300UMCCB 1" 1" 300RF GATE, BB CF8C/SS321
Gate Valve KITZ 300UMCCB 1/2" 1/2" 300RF GATE, BB CF8C/SS321
Gate Valve KITZ 300UMCCB 2" 2" 300RF GATE, BB CF8C/SS321
Gate Valve KITZ 300UMCCB 3/4" 3/4" 300RF GATE, BB CF8C/SS321
Gate Valve KITZ 600SCLB 4" 4" 600RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 600SCLS 10" 10" 600RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 600SCLS 2" 2" 600RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 600SCLS 3" 3" 600RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 600SCLS 4" 4" 600RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 600SCLS 6" 6" 600RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 600SCLS 8" 8" 600RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ 600SCLSCLY 2" 2" 600RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 600SCLSCLY 3" 3" 600RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 600SCLSCLY 4" 4" 600RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 600SCLSCLY 6" 6" 600RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 600SCLSCLY 8" 8" 600RF GATE, BB LCC/316HF
Gate Valve KITZ 600SCLSM 16" 16" 600RF GATE, BB WCB/SS316HFS,BARE-STEM
Gate Valve KITZ 600SCLSY 12" 12" 600RF GATE, BB WCB/F6HF
Gate Valve KITZ 600SCLSY 2" 2" 600RF GATE, BB WCB/F6HF
Gate Valve KITZ 600SCLSY 4" 4" 600RF GATE, BB WCB/F6HF
Gate Valve KITZ 600UMAM 1" 1" 600RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 600UMAM 2" 2" 600RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 600UMAM 3" 3" 600RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 600UMAM 4" 4" 600RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 600UMAM 6" 6" 600RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 600UMAM 8" 8" 600RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ 600UMCCB 1/2" 1/2" 150RF GATE, BB CF8C/SS321
Gate Valve KITZ 600UMCCB 3/4" 3/4" 150RF GATE, BB CF8C/SS321
Gate Valve KITZ AK150L 3" 3" CL150 GATE, S.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK150L 3/4" 3/4" CL150 GATE, S.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK150LU 1" 1" CL150 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK150LU 1-1/2" 1-1/2" CL150 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK150LU 1-1/4" 1-1/4" CL150 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK150LU 1/2" 1/2" CL150 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK150LU 2" 2" CL150 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK150LU 3/4" 3/4" CL150 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK150LU L/D 3/4" 3/4" CL150 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK150UMM 1" 1" CL150 GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ AK150UMM 1-1/2" 1-1/2" CL150 GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ AK150UMM 1/2" 1/2" CL150 GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ AK150UMM 2" 2" CL150 GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ AK150UMM 3/4" 3/4" CL150 GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ AK300LU 1" 1" CL300 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK300LU 1-1/2" 1-1/2" CL300 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK300LU 1-1/4" 1-1/4" CL300 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK300LU 1/2" 1/2" CL300 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK300LU 2" 2" CL300 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK300LU 3/4" 3/4" CL300 GATE, U.B BRONZE
Gate Valve KITZ AK300UMM 1" 1" CL300 GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ AK300UMM 1-1/2" 1-1/2" CL300 GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ AK300UMM 1/2" 1/2" CL300 GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ AK300UMM 2" 2" CL300 GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ AK300UMM 3/4" 3/4" CL300 GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ AW150UMM 1" 1" CL150 GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ E 1" 1" CL150 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ E 1-1/2" 1-1/2" CL150 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ E 1-1/4" 1-1/4" CL150 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ E 1/2" 1/2" CL150 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ E 2" 2" CL150 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ E 2-1/2" 2-1/2" CL150 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ E 3" 3" CL150 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ E 3/4" 3/4" CL150 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ EB 1" 1" 150FF GATE BRONZE
Gate Valve KITZ EB 1-1/2" 1-1/2" 150FF GATE BRONZE
Gate Valve KITZ EB 1-1/4" 1-1/4" 150FF GATE BRONZE
Gate Valve KITZ EB 1/2" 1/2" 150FF GATE BRONZE
Gate Valve KITZ EB 2" 2" 150FF GATE BRONZE
Gate Valve KITZ EB 2-1/2" 2-1/2" 150FF GATE BRONZE
Gate Valve KITZ EB 3" 3" 150FF GATE BRONZE
Gate Valve KITZ EB 3/4" 3/4" 150FF GATE BRONZE
Gate Valve KITZ EB 4" 4" 150FF GATE BRONZE
Gate Valve KITZ FH 1" 1" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ FH 1-1/2" 1-1/2" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ FH 1-1/4" 1-1/4" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ FH 1/2" 1/2" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ FH 1/4" 1/4" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ FH 2" 2" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ FH 2-1/2" 2-1/2" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ FH 3" 3" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ FH 3/4" 3/4" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ FH 3/8" 3/8" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ FR 1/2" 1/2" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ FR 3/8" 3/8" CL125 GATE BRASS
Gate Valve KITZ G-150SCL 10" 10" 150RF GATE, BB WCB/F6
Gate Valve KITZ G-150SCLS 16" 16" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-150SCLS 18" 18" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-150SCLS 2" 2" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-150SCLS 20" 20" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-150SCLS 24" 24" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-150SCLS 28" 28" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-150SCLS 3" 3" 150RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-150SCLSY 6" 6" 150RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ G-300SCLB 20" 20" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-300SCLS 16" 16" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-300SCLS 18" 18" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-300SCLS 20" 20" 300RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-300SCLSY 16" 16" 300RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ G-300SCLSY 20" 20" 300RF GATE, BB WCB/F6HF/NACE
Gate Valve KITZ G-300SCLSYM 16" 16" 300RF GATE, BB WCB/F316HF/NACE
Gate Valve KITZ G-300SCLSYM 20" 20" 300RF GATE, BB WCB/F316HF/NACE
Gate Valve KITZ G-600SCLS 12" 12" 600RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-600SCLS 16" 16" 600RF GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ G-600SCLSY 12" 12" 600RF GATE, BB WCB/F6HF
Gate Valve KITZ G300UMAM 12" 12" 300RF GATE, BB CF8M/SS316
Gate Valve KITZ H 1" 1" CL125 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ H 1-1/2" 1-1/2" CL125 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ H 1/2" 1/2" CL125 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ H 4" 4" CL125 GATE BRONZE
Gate Valve KITZ UEB 3" 3" 10K FF GATE, BB SCS13A/SCS13A
Gate Valve KITZ UEL 1" 1" JIS 10K GATE, BB SCS13A/SCS13A
Gate Valve KITZ UEL 1-1/2" 1-1/2" JIS 10K GATE, BB SCS13A/SCS13A
Gate Valve KITZ UEL 1-1/4" 1-1/4" JIS 10K GATE, BB SCS13A/SCS13A
Gate Valve KITZ UEL 1/2" 1/2" JIS 10K GATE, BB SCS13A/SCS13A
Gate Valve KITZ UEL 2" 2" JIS 10K GATE, BB SCS13A/SCS13A
Gate Valve KITZ UEL 3/4" 3/4" JIS 10K GATE, BB SCS13A/SCS13A
Gate Valve KITZ UELM 1/2" 1/2" JIS 10K GATE, BB SCS14A/SCS14A
Gate Valve KITZ W1500SCLSPY 3" 3" 1500 BW GATE, PSB WCB/F6HF
Gate Valve KITZ W150SCLS 3" 3" 150 BW GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ W600SCLS 2" 2" 600BW GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ W600SCLS 3" 3" 600BW GATE, BB WCB/F6HFS
Gate Valve KITZ W600SCLSCLY 3" 3" 600BW GATE, BB LCC/316HF

Read More:

Gioăng Không Amiang TOMBO | Gioăng Không Amiang VALQUA | Gioăng Không Amiang TEADIT​ | Gioăng Chì​ | Tấm TEFLON PTFE | Cao Su Chịu Dầu​ | Gioăng Chịu Nhiệt Không Amiang | Gioăng Kim Loại​ | Băng Tan Cao Su Non | Dây Tết Chèn Bơm Van | Băng Vải Amiang | Bông Gốm Thủy Tinh | Cao Su Chịu Hóa Chất |
 

 

Liên quan

Van Cửa KITZ, Van INOX, Thép, Gang, Đồng
Giá vui lòng Lh

Van Cửa KITZ, Van INOX, Thép, Gang, Đồng

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: (084) 24 6293 0502
E-Mail
E: info.vindec@gmail.com
Share

vindec

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: (084) 24 6293 0502

E-mail: info@vindec.vn
E-mail: info.vindec@gmail.com

 

VPGD HÀ NỘI: Số 11, Ngõ 139 Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Mã số thuế: 0106335951 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp ngày: 16/10/2013
 
HỒ CHÍ MINH: Số 90/63 Đường Trần Văn Ơn,P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM
  Mobile: 0975 207 968
  vancongnghiepkitz van buom van bi van hoi van van an toan van giam ap van c