Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
VINDEC CO., LTD
: 31/21 Đình Thôn, X.Mỹ Đình, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội
: 0462930502
Email
info.vindec@gmail.com
Lượng Truy Cập
 

Van Hơi KITZ » Globe Valve KITZ, Van Cầu Hơi KITZ

Giá vui lòng Lh

Globe Valve KITZ, Van Cầu Hơi KITZ

Globe Valve KITZ, Van Cầu Hơi KITZ

Globe Valve KITZ 10FCJ 1-1/2" 1-1/2" 10K FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 10SJ 1" 1" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 1-1/2" 1-1/2" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 1-1/4" 1-1/4" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 1/2" 1/2" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 2" 2" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 3/4" 3/4" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJ 3/8" 3/8" JIS10K GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 1" 1" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 1-1/2" 1-1/2" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 1-1/4" 1-1/4" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 1/2" 1/2" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 2" 2" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 2-1/2" 2-1/2" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 3" 3" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SJB 3/4" 3/4" JIS10K FF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SPBO 3" 3" JIS 10KRF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 10SPBO 5" 5" JIS 10KRF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 125FCJ 2" 2" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 2-1/2" 2-1/2" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 3" 3" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 4" 4" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 5" 5" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 6" 6" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJ 8" 8" 125FF GLOBE A126 CL B/B62
Globe Valve KITZ 125FCJS 2" 2" 125FF GLOBE A126 CL B/13% CR
Globe Valve KITZ 125FCJS 2-1/2" 2-1/2" 125FF GLOBE A126 CL B/13% CR
Globe Valve KITZ 125FCJS 3" 3" 125FF GLOBE A126 CL B/13% CR
Globe Valve KITZ 125FCJS 4" 4" 125FF GLOBE A126 CL B/13% CR
Globe Valve KITZ 125FCJS 6" 6" 125FF GLOBE A126 CL B/13% CR
Globe Valve KITZ 1500SCJSY 4" 4" 1500RF GLOBE, BB WCB/F6HF
Globe Valve KITZ 150SCJ 2" 2" 150RF GLOBE, BB WCB/F6
Globe Valve KITZ 150SCJ 4" 4" 150RF GLOBE, BB WCB/F6
Globe Valve KITZ 150SCJS 10" 10" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 2" 2" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 2-1/2" 2-1/2" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 3" 3" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 4" 4" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 6" 6" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJS 8" 8" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SCJSCLY 4" 4" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 150SPB 1" 1" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPB 1-1/2" 1-1/2" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPB 1/2" 1/2" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPB 2" 2" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPB 3/4" 3/4" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 10" 10" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 2" 2" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 2-1/2" 2-1/2" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 3" 3" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 4" 4" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 5" 5" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 6" 6" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150SPBO 8" 8" 150RF GLOBE FCD-S/SUS403
Globe Valve KITZ 150UPA 1" 1" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 1-1/2" 1-1/2" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 1/2" 1/2" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 2" 2" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 2-1/2" 2-1/2" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 3" 3" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 3/4" 3/4" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 4" 4" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPA 6" 6" 150RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 150UPAM 1" 1" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 1-1/2" 1-1/2" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 1/2" 1/2" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 2" 2" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 2-1/2" 2-1/2" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 3" 3" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 3/4" 3/4" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 4" 4" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 5" 5" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 6" 6" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 150UPAM 8" 8" 150RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 20SDLB 1" 1" 20K RF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 1" 1" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 1-1/2" 1-1/2" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 1-1/4" 1-1/4" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 1/2" 1/2" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 2" 2" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SY 3/4" 3/4" JIS 20K GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 1" 1" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 1-1/2" 1-1/2" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 1-1/4" 1-1/4" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 1/2" 1/2" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 2" 2" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 3/4" 3/4" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYB 3/8" 3/8" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYBO 2-1/2" 2-1/2" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 20SYBO 3" 3" 20K FF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 2500SCJSXCLY 2" 2" 2500RF GLOBE, BB WCB/F6HF, EXT. STEM
Globe Valve KITZ 300SCJ 4" 4" 300RF GLOBE, BB WCB/F6
Globe Valve KITZ 300SCJ 8" 8" 300RF GLOBE, BB WCB/F6
Globe Valve KITZ 300SCJS 2" 2" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 300SCJS 3" 3" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 300SCJS 4" 4" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 300SCJS 6" 6" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 300SCJS 8" 8" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 300SCJSY 3" 3" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HF
Globe Valve KITZ 300SYB 1-1/2" 1-1/2" 300RF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 300SYBO 4" 4" 300RF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 300SYBO 6" 6" 300RF GLOBE FCD-S/SUS403, HF
Globe Valve KITZ 300UPA 1" 1" 300RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 300UPA 3/4" 3/4" 300RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 300UPAM 1" 1" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 300UPAM 1-1/2" 1-1/2" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 300UPAM 2" 2" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 300UPAM 3" 3" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 300UPAM 4" 4" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 300UPCM 3/4" 3/4" 300RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 600SCJS 2" 2" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 600SCJS 2-1/2" 2-1/2" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 600SCJS 3" 3" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 600SCJS 4" 4" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 600SCJS 6" 6" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ 600SCJS1CY 2" 2" 600RF GLOBE, BB WC1/F6HF
Globe Valve KITZ 600UPA 1/2" 1/2" 600RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 600UPA 3/4" 3/4" 600RF GLOBE, BB CF8/SS304
Globe Valve KITZ 600UPAM 2" 2" 600RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 600UPAM 3" 3" 600RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ 600UPAM 4" 4" 600RF GLOBE, BB CF8M/SS316
Globe Valve KITZ A 1" 1" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 1-1/2" 1-1/2" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 1-1/4" 1-1/4" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 1/2" 1/2" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 1/4" 1/4" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 2" 2" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 2-1/2" 2-1/2" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 3" 3" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 3/4" 3/4" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 3/8" 3/8" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ A 4" 4" CL100 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150D 1" 1" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150D 1-1/2" 1-1/2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150D 1/2" 1/2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150D 2" 2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150D 3/4" 3/4" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ AK150UPM 1" 1" CL150 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK150UPM 1-1/2" 1-1/2" CL150 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK150UPM 1/2" 1/2" CL150 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK150UPM 2" 2" CL150 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK150UPM 3/4" 3/4" CL150 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK300UPM 1" 1" CL300 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK300UPM 1-1/2" 1-1/2" CL300 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK300UPM 1/2" 1/2" CL300 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK300UPM 2" 2" CL300 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ AK300UPM 3/4" 3/4" CL300 GLOBE, BB SCS14A/SCS14A
Globe Valve KITZ B 1" 1" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 1-1/2" 1-1/2" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 1-1/4" 1-1/4" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 1/2" 1/2" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 2" 2" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 2-1/2" 2-1/2" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 3" 3" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 3/4" 3/4" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ B 4" 4" 150FF GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 1" 1" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 1-1/2" 1-1/2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 1-1/4" 1-1/4" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 1/2" 1/2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 1/4" 1/4" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 2" 2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 2-1/2" 2-1/2" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 3" 3" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 3/4" 3/4" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ C 3/8" 3/8" CL150 GLOBE, S.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 1" 1" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 1-1/2" 1-1/2" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 1-1/4" 1-1/4" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 1/2" 1/2" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 2" 2" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G 3/8" 3/8" CL125 GLOBE, U.B BRONZE
Globe Valve KITZ G-150SCJS 10" 10" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ G-150SCJS 12" 12" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ G-150SCJS 4" 4" 150RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ G-2500SCJSXCLY 3" 3" 2500RF GLOBE, BB WCB/F6HFS, EXT. STEM
Globe Valve KITZ G-2500SCJSXCLY 4" 4" 2500RF GLOBE, BB WCB/F6HFS, EXT. STEM
Globe Valve KITZ G-300SCJS 10" 10" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ G-300SCJS 14" 14" 300RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ G-600SCJS 8" 8" 600RF GLOBE, BB WCB/F6HFS
Globe Valve KITZ UCL 1" 1" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 1-1/2" 1-1/2" JIS10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 1-1/4" 1-1/4" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 1/2" 1/2" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 1/4" 1/4" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 2" 2" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 3/4" 3/4" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A
Globe Valve KITZ UCL 3/8" 3/8" JIS 10K GLOBE, BB SCS13A/SCS13A

Read More:

Gioăng Không Amiang TOMBO | Gioăng Không Amiang VALQUA | Gioăng Không Amiang TEADIT​ | Gioăng Chì​ | Tấm TEFLON PTFE | Cao Su Chịu Dầu​ | Gioăng Chịu Nhiệt Không Amiang | Gioăng Kim Loại​ | Băng Tan Cao Su Non | Dây Tết Chèn Bơm Van | Băng Vải Amiang | Bông Gốm Thủy Tinh | Cao Su Chịu Hóa Chất |
 

Liên quan

Van Cầu Hơi -  Van Điều Tiết - Globe Valve
Giá vui lòng Lh

Van Cầu Hơi - Van Điều Tiết - Globe Valve

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: (084) 24 6293 0502
E-Mail
E: info.vindec@gmail.com
Share

vindec

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT

Tel: (084) 24 6666 6667
Hotline: (084) 24 6293 0502

E-mail: info@vindec.vn
E-mail: info.vindec@gmail.com

 

VPGD HÀ NỘI: Số 11, Ngõ 139 Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Mã số thuế: 0106335951 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp ngày: 16/10/2013
 
HỒ CHÍ MINH: Số 90/63 Đường Trần Văn Ơn,P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM
  Mobile: 0975 207 968
  vancongnghiepkitz van buom van bi van hoi van van an toan van giam ap van c